Berguv
Startsida Arbetssätt Bilder Anslagstavla

Arbetssätt och pedagogik

Den pedagogiska verksamheten genomförs delvis i åldersanpassade grupper. Skapande verksamhet, sång, teater och rollekar är viktiga inslag. Likaså är leken central i vår verksamhet. Målet med leken är att utveckla språk, empati, fantasi, samarbetsförmåga och social kompetens. Tyngdpunkten i familjedaghemmet vilar på utomhuspedagogikens grunder "I ur och skur".

I olika utvärderingar, genomförda av bland annat social- styrelsen, har man funnit att barn som är ute mycket på sina förskolor är friskare, har bättre motorik och balans, bättre koncentrationsförmåga, är vigare, starkare samt mindre rastlösa. Att barnen är friskare innebär att föräldrarna inte behöver vara borta från jobbet lika ofta som småbarnsföräldrar annars brukar vara. Grovmotorisk träning och utomhusvistelse är av stor betydelse för barn. Träning av den grovmotoriska förmågan, till exempel att klättra och röra sig i oländig terräng, stimulerar inlärnings- och koncentrationsförmågan och leder till att barnen blir lugnare och får lättare att ta till sig abstrakt information.

Måltiderna är ett viktigt pedagogiskt inslag. Vi följer en väl genomtänkt matsedel som omfattar kött, fisk, pasta, soppa eller ett vegetariskt alternativ i veckan. Sedan tillkommer fruktstunden på förmiddagen och mellanmål på eftermiddagen.

Så här kan en arbetsdag se ut i Berguvarna:

Förmiddag:
Barnen lämnas hos respektive dagbarnvårdare. Frukost har barnen ätit hemma. Därefter träffas alla barn och vuxna i skogen, parken eller i vår gemensamma lokal. Där leker vi och genomför planerade aktiviteter. Vid tiotiden har vi fruktstund. Alla barnen vilar före lunchen.

Lunch:
Denna äter vi var och en för sig, eller gemensamt, i lokalen eller utomhus.

Eftermiddag:
Efter lunchen går vi oftast ut. Vid tretiden äter vi mellanmål. Barnen blir nästan alltid hämtade utomhus.