BerguvAllmänna råd familjedaghem
Startsida Arbetssätt Bilder Anslagstavla

Välkommen!

Berguvarna är en verksamhet som driver familjedaghem. Vi är två kvinnor som bedriver en dagbarnvårdarverksamhet i Rickomberga och Svartbäcken.

Verksamheten

Grunden för verksamheten är läroplanen för familjedaghem. Vår verksamhet prioriterar små barngrupper med blandade åldrar. För ett naturligt och effektivt lärande är barn i olika åldrar viktigt. Familjedaghemmet bedrivs var och en för sig i våra egna hem, utomhus och i vår gemensamma lokal i Svartbäcken. Grupperna innehåller fyra till sju barn. Vi träffas dagligen för gemensamma aktiviteter. Genom dessa lär barnen att känna varandra och dagbarnvårdarna.

Är du intresserad och vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl:

Elisabeth Styf Nilsson
mail: elisabeth.styf@gmail.com
tel: 0706-740874

Maja Frykholm
mail: maja_frykholm@hotmail.com
tel: 0762-792741